Olli Pohtio

Yrittäjä Ylöjärveltä

Minulla on 18 vuoden kokemus yrittäjyydestä. Olen toiminut alihankkiana useille remonttiyrityksille.  Näihin vuosiin mahtuu monta erilaista keittiökokonaisuutta ja sisustusremonttia. Keittiö on ollut aina lähellä sydäntä ja siitä idea lähti, että miksemme tarjoaisi asiakkaalle keittiöuudistusta ilman välikäsiä, suoraan tehtaalta Lapinlahdelta.

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

Suomen Keittiöuudistus SKU (Y-tunnus 1904651-9)
Muurainsuontie 24 
34130 Ylinen

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ 

Suomen Keittiöuudistus SKU Hallinto
Puhelin: +358 40 6545135
Sähköposti: suomenkeittiouudistus@gmail.com

REKISTERIN NIMI

Suomen Keittiöuudistus SKU:n asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö tai yritys on tilannut kauttamme palveluna keittiönkalusteiden tai muiden rakennusalan/kalusteiden asennusta tai tuotteita tai tiedot ovat annettu asiakkaan pyynnöstä tietoomme yhteistyökumppanimme kautta.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Suomen Keittiöuudistus SKU:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Suomen Keittiöuudistus SKU :n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Suomen Keittiöuudistus SKU saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Suomen Keittiöuudistus SKU:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Suomen Keittiöuudistus SKU:lle sähköpostitse suomenkeittiouudistus@gmail.com

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi/yrityksen nimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat Suomen Keittiöuudistus SKU:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Suomen Keittiöuudistus SKU:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Suomen Keittiöuudistus SKU:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista. Mikäli tietoja siirretään, se tehdään tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa käyttäen lain vaatimia turvatoimenpiteitä.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus.
Henkilötietoja ei säilytetä pääsääntöisesti manuaalisissa rekistereissä. Manuaalisesti käsiteltävät asiakastietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukitussa kaapissa.